Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Biologická degradace odpadních kalů s vysokým obsahem organických polutantů pomocí vybraných bakteriálních kmenů izolovaných z původního mikrobiálního konsorcia
Kód
SP2013/181
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu je zkoumání efektivnosti biodegradace organických polutantů z odpadních kalů. Součástí výzkumu bude rovněž kultivace bakteriálních kmenů, vyskytujících se v ropných a odpadních kalech s vysokým obsahem organických polutantů, zkoumání jejich interakce s čistými bakteriálními kulturami a jejich úloha v procesu degradace vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků.
Rok zahájení
2013
Rok ukončení
2013
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam