Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Určení nejvhodnějších reakčních podmínek pro vysoko-sušinovou anaerobní fermentaci zemědělských a dalších bioodpadů ve speciálním fermentoru ze silážního vaku
Kód
SP2012/95
Předmět výzkumu
Zemědělské bioodpady jsou významnou skupinou odpadů, která jsou v našich podmínkách dosti často kompostovány. Při kompostování však je bioodpad využit pouze materiálově. Problémem zemědělců je častý a vysoký přebytek krmiv, steliv a jiných bioodpadů, které je nutno zneškodnit. Efektivním způsobem je materiálově-energetické využití v bioplynové stanici. Větší zemědělské podniky již v mnoha případech vlastní bioplynové stanice s klasickým “mokrým“ procesem. Výjimečně jsou již budovány i bioplynové stanice “garážového typu“ se “suchým“ procesem, vedeným v betonových boxech, například bioplynová stanice Šumperk Temenice. Vysoko-sušinová “suchá“ fermentace se zde jeví jako vhodné řešení pro zneškodnění bioodpadů, jež díky nízké vlhkosti a vláknité povaze nelze snadno zpracovat mokrým procesem. Pro malé zemědělce jsou ovšem zmíněná řešení příliš nákladná, proto je důležité vyvinout alternativní typy fermentorů schopné netekuté substráty efektivně zpracovat v menším měřítku. V rámci tohoto projektu bude zkoumána vysoko-sušinová anaerobní fermentace zejména netekutých (tuhých) zemědělských bioodpadů v modelu potenciálně mobilního horizontálního fermentoru sestaveného ze silážních vaků. Výsledky poslouží při návrhu mobilní bioplynové stanice vhodné pro spojení s kogenerační jednotkou o elektrickém výkonu 50 až 100 kW. Cílem projektu je rovněž seznámení odborné veřejnosti s problematikou vysoko-sušinové “suché“ anaerobní fermentace zemědělských bioodpadů prostřednictvím článků v odborných periodikách. Výsledky projektu poslouží pro sestavení disertační práce navrhovatelky projektu.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam