Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Genotypizace a fenotypizace nových perspektivních kmenů biodegradačních bakterií
Kód
SP2012/93
Předmět výzkumu
V rámci projektu budou zkoumány vlastnosti nových kmenů mikroorganismů, které byly izolovány z kontaminovaných oblastí a jejichž fenotypový a genotypový profil dosud nebyl v literatuře přehledně zpracován, avšak je nutnou podmínkou pro současné kvalitní publikační výstupy. Základní fyziologické parametry kmene budou experimentálně ověřovány v laboratořích IEI HGF VŠB – TUO, doplňující fenotypizace kmene bude prováděna na přístroji Microbial Biolog Gen III, genotypový profil kmene bude zpracováván ve spolupráci se Sbírkou mikroorganismů CCM při Masarykově univerzitě v Brně a se špičkovými pracovišti molekulární genetiky v ČR a v Německu. Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislavě budou kmeny nasnímány pomocí SEM techniky a proměřeny některé jejich předpokládané volatilizační vlastnosti. Navrhovaná výzkumná činnost částečně navazuje na dříve řešené projekty v oblasti biodegradace kontaminovaných sedimentů v ostravské aglomeraci např. na projekt GAČR č. 105/09/P221 ukončený v roce 2011, částečně také na téma moderních biotechnologických postupů uplatňovaných v odpadovém a vodním hospodářství.
Rok zahájení
2012
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam