Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj kompozitních, vysoce žáruvzdorných materiálů na bázi černouhelného popílku
Kód
MEB0810142
Předmět výzkumu
Projekt bude zaměřen experimentální výzkum korelačních vztahů poměru majoritních prvků Al a Si v energetických popílcích a aditivech pro vývoj nových kompozitních materiálů mullitového typu. Z černouhelného popílku bude přídavkem Al aditiva syntetizovaná v intervalu blízkém stechiometrickému poměru nová kompozitní hmota s využitím mechanochemické předúpravy jako intenzifikačního faktoru před samotným finálním termickým procesem transformace.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
KONTAKT
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam