Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zavedení nové praktické úlohy "Stanovení nepolárně extrahovatelných látek ve vodách" metodou plynové chromatografie
Kód
FRVŠ/2007/1995
Předmět výzkumu
V současné době dochází ke změnám používaných norem a předpisů, kdy je nutné přejít z obecně rozšířeného stanovení obsahu nepolárních extrahovatelných látek (NEL) metodou infračervené spektrometrie s použitím extrakčních činidel poškozujících ozónovou vrstvu na novou metodiku, založenou na plynové chromatografii s použitím nízkovroucích uhlovodíků jako extrakčního činidla. Stejně jako ostatní normové metody lze tuto metodu považovat za validovanou. Při jejím zavedení do praktického cvičení je ale nezbytně nutné provést verifikaci metody v podmínkách školní laboratoře. Řešení projektu tak podpoří uplatnění nových vzdělávacích metod a poznatků v praktické výuce předmětu Instrumentální metody vyučovaného ve všech oborech Institutu environmentálního inženýrství na Hornicko-geologické fakultě VŠB TU-Ostrava a umožní také rozšíření sortimentu praktických úloh v rámci výše jmenovaného předmětů o moderní analytickou metodu využívanou v členských zemích EU.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam