Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální texty - Instrumentální metody
Kód
FRVŠ/2005/972
Předmět výzkumu
Multimediální texty jsou základem moderní výuky. Řešení projektu tak podpoří uplatňování nových vzdělávacích metod a poznatků ve výuce chemie v oboru environmentální inženýrství a v jiných environmentálních oborech a to v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR. Za podpory FR VŠ bude v letošním roce vytvořena první část studijního materiálu předmětu Environmentální analýza multimediálního charakteru, která bude od příštího roku přístupná na vysokoškolské síti. Výstupem řešení předkládaného projektu bude zpracovaná forma druhé části multimediálního výukového textu předmětu Environmentální analýza. Druhý díl bude rovněž koncipován k získání teoretických i praktických znalostí založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje v oblasti metod instrumentální analýzy, na zvládnutí jejich aplikace a zejména na rozvinutí schopnosti k tvůrčí činnosti posluchačů. Hlavním cílem je změnit strukturu dosavadní výuky na Institutu environmentálního inženýrství s možností širšího využití multimediálního textu a to nejen v rámci prezenčního studia, ale rovněž dalších forem studia (kombinované, distanční, univerzita třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání). Náplní prezentace bude kombinace grafiky, fotodokumentace a videosekvencí (tj. cca 30 sec. dlouhý sled videa, fotografií a textů vytvořených střihem a animací v PC).
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2005
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam