Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Využití pyrolýzních olejů ve flotaci černého uhlí
Kód
SP/2010195
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu je využití pyrolýzních olejů ve flotaci černého uhlí. Pyrolýzní oleje, které se budou používat, pocházejí z odpadů zemědělské prvovýroby. Jde např. o pecky ze švestek, z broskví, fazolové lusky, cibulové slupky a o kukuřičné listy. V dnešní době se na úpravnách černého uhlí používají dva typy flotačních činidel, belgický montanol a český flotakol, jejichž cena je velmi vysoká. Cílem tohoto výzkumu bude využití vytvořených pyrolýzních olejů z odpadů zemědělské prvovýroby jako flotačních činidel při flotaci černého uhlí, a to buď samostatně nebo smíchámím v určitém poměru s používanými flotačními činidly, což bude mít pro úpravny ekonomický přínos. Tyto pyrolýzní oleje by měly být netoxické, neměly by obsahovat fenoly, aromáty a další nebezpečné látky, což by měly v rámci výzkumu potvrdit infračervené analýzy.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam