Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj metody a testovacího zařízení pro flotační čištění odpadních vod a likvidaci čistírenských a vodárenských kalů
Kód
GA105/93/2191
Předmět výzkumu
Vývoj a výroba modelového testovacího zařízení pro návrh technologií flotačního čištění (nebo předčištění) průmyslových odpadních vod včetně likvidace flotačních kalů peletovou flokulací v přídavném flokulačním zařízení. Flotační zařízení je vyznačenou j ako vanový, horizontální flotátor s injektorovou aerací, přídavné peletizační zařízení pro pěnový flotační produkt je řešeno jako peletizační válec originální konstrukce. Modelové flotační a peletizační zařízení jako celek umožní v laboratorním měřítku o ěřovat a testovat různé technologické varianty fyzikálně-chemického čištění odpadních vod a další likvidace separovaných vodárenských čistírenských kalů.
Rok zahájení
1993
Rok ukončení
1995
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam