Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum složení a vlastnosti činidel pro flotaci černouhelných kalů a suspenzí nepolárních nerostů a látek na bázi biologických komponent
Kód
2A-1TP1/099
Předmět výzkumu
Výzkum vlastností biologických (trvale obnovitelných) surovin, vhodných pro výrobu flotačních činidel, sloužících k separaci užitkových složek z jemnozrnných suspenzí těžených surovin ( černé uhlí, grafit, síra, mastek, molybdenit, slídy aj.) Výsledkem řešení budou generačně nové provozně ověřené receptury flotačních činidel pro zavedené postupy flotace černouhelných kalů eventuálně dalších nepolárních nerostů.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Racionální využití energie a obnovitelné přírodní zdroje (Národní program výzkumu)
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam