Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sanace a rekultivace zvodnělých poklesových kotlin a sedimentačních nádrží v hornické krajině Horního Slezska
Kód
GA105/06/1242
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je poznání procesů podílejících se na zvýhodnění sanačních a rekultivačních prací v hornické krajině využitím poznatků o kvalitativním podílu rostlin (sinic, planktonních a stélkatých řas a vyšších rostlin) na samočisticích procesech ve vodách zvodnělých depresí a sedimentačních nádrží. Současně je cílem projektu studium taxonomie, ekologie a dynamiky rostlinné biodiverzity v mokřadních a vodních ekosystémech poklesových kotlin a sedimentačních nádrží. Projekt se zabývá dosud neřešenou problematikou makrovegetace a vegetace nižších rostlin sinic, fytoplanktonu a stélkatých řas v území z hlediska možností využití v technologii zahlazování škod po hornické činnosti. Výsledky projektu vyplní poznatky v oblasti základního výzkumu recentních stanovišť hornické krajiny zvodnělých depresí a sedimentačních nádrží, současně bude dotvořena databáze (v návaznosti na projekty řešené v letech 2001 2003) a informační systémy pro rozhodovací procesy v rekultivační praxi. Výsledkem projektu bude determinace sinic, řas a vyšších rostlin, specifikace jejich stanovištních požadavků, zpracování informační databáze a doporučení pro využití v rekultivační praxi. Využití výsledků projektu v praxi přinese zdokonalení v technologii rekultivací poklesových kotlin - sekundárních stojatých vod v hornické krajině. Současně budou doplněna data a údaje v oblasti ochrany vod.
Rok zahájení
2006
Rok ukončení
2008
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam