Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Iniciace přirozených ekosystémů poddolované krajiny pro proces obnovy území Karvinska
Kód
SE/640/1/01
Předmět výzkumu
Obnova hodnot kulturní krajiny devastované dlouhodobou hlubinnou těžbou černého uhlí v okrese Karviná, komplexní revitalizace devastovaných území s návazností na stávající funkce s cílem využití přirozených obnovných procesů.
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Biosféra
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam