Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium vlastností síranových kalů z čištění důlních vod a možnosti jejich využití v silikátových technologiích
Kód
GA105/02/1116
Předmět výzkumu
Na řešitelském pracovišti byla za podpory grantového projektu GA ČR vyvinuta technologie čištění důlních vod z těžby uhlí s nadlimitními obsahy síranů. Tato technologie chemického srážení síranů byla provozně verifikována. Vedlejším produktem technologického řešení jsou odvodněné čistírenské kaly, tvořené převážně sulfohlinitanem vápenatým, tzv. ettringitem, v amorfní fázi, jehož kvalitu lze technologií řídit. Pro dokončení vyvinuté technologie čištění síranových důlních, eventuálně dalších průmyslových vod jako technologie bezodpadové je potřebné dořešit využití daného čistírenského kalu jeho recyklací druhého řádu, tj. využitím v silikátových technologiích. Předložený projekt je proto orientován na studium určujících mineralogických, fyzikálních a chemických vlastností ettringitového čistírenského kalu a výzkum možností následného využití tohoto produktu v recepturách silikátových technologií, zejména jako možného plastifikátoru maltovin a cementů.
Rok zahájení
2002
Rok ukončení
2004
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam