Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Ekonomika surovin

O studijním programu

Se surovinami se všichni setkáváme denně. Dům, ve kterém se ráno probudíme a žijeme, by bez surovin nebylo možné postavit, mobil, který je naším celodenním parťákem je plný vzácných nerostných surovin, bez kterých by nefungoval a ani nebyl. A oblečení? Každý den si jej si oblékáme! To je také vyrobeno ze surovin. Suroviny nás zkrátka obklopují a jsou všude, život bez nich si nikdo z nás nedovede představit.
Možná Tě překvapí, že samotné suroviny jsou předmětem obchodu a proto je důležité se soustředit na business, který se jich dotýká. Během studia se u nás Tě naučíme spoustu důležitých informací o ložiscích nerostný surovin a jejich využívání, obchodování se surovinami, o zpracování surovin a jejich využívání v průmyslu.
Ve studijním oboru “Ekonomika surovin” v tobě rozvineme dovednosti spojené managementem, chutí podnikat a získáš přehled v moderních IT nástrojích a prostředcích pro prezentaci dat. Jako absolvent tohoto studijního programu se pak uplatníš na pozicích manažerů, komoditních obchodníků v průmyslových podnicích a ve finančním sektoru, specializovaný referent a úředník státní správy a místním samosprávy.
Pojď k nám a staň se odborníkem, který umí řešit problémy a nechrlí jen definice a poučky a který pracuje citlivě k životnímu prostředí.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0724A290003
Název programu Ekonomika surovin
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomiky a systémů řízení
Garant doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Těžba a zpracování nerostných surovin
Klíčová slova technologie těžby a zpracování surovin
management
nerostné suroviny
surovinový průmysl
ekonomika