Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“

Studijní program Aplikovaná geologie

O studijním programu

Studijní program je technicky zaměřený komplexní geologický obor, který v potřebné míře zahrnuje všechny oblasti geologické výzkumné a průzkumné činnosti. Odborné vzdělání je zaměřeno na výchovu provozního geologa, kterému přírodovědný a technický základ umožní rychlou profesní adaptabilitu do příbuzných a interdisciplinárních oborů.
Fakulta Hornicko-geologická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0532A330040
Název programu Aplikovaná geologie
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra geologického inženýrství
Garant doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Vědy o zemi
Klíčová slova Inženýrská geologie
Vrtný průzkum
Aplikovaná geologie
Hydrogeologie
Geofyzika