Osoba Telefon Adresa
Bílská Jarmila
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
jarmila.bilska@vsb.cz +420 597 324 169 JA 417 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Boturová Kateřina
Interní doktorand (546)
katerina.boturova@vsb.cz +420 597 329 381 RD 202 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Bouchal Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
tomas.bouchal@vsb.cz +420 597 323 816 JA 222 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Brodská Anna
Interní doktorand (546)
anna.brodska@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Calábková Katrin
Interní doktorand (546)
katrin.calabkova@vsb.cz +420 597 325 202 JD 257 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Čablík Vladimír, Ph.D.
Proděkan pro studium (HGF)
Garant oboru Zpracování a zneškodňování odpadů (546)
Řešitel projektu NPU (511)
Akademický pracovník (546)
vladimir.cablik@vsb.cz +420 597 324 040 A 933A , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Červenková Michaela
Interní doktorand (546)
michaela.cervenkova@vsb.cz +420 597 325 202 JD 257 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Drabinová Silvie, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
silvie.drabinova@vsb.cz +420 597 324 446 K 305 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Dvorský Tomáš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
tomas.dvorsky@vsb.cz +420 597 323 593
+420 597 323 546
JA 222 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

JC 134 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Heviánková Silvie, Ph.D.
Vedoucí útvaru (546)
Vedoucí VP2 ICT (511)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
silvie.heviankova@vsb.cz +420 597 323 347 JA 416 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Hlavatá Miluše, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
miluse.hlavata@vsb.cz +420 597 323 516 A 933A , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Chromíková Jitka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Junior researcher (511)
jitka.chromikova@vsb.cz +420 597 329 382 RD 204 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Janáková Iva, Ph.D.
Tajemník IEI (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
iva.janakova@vsb.cz +420 597 323 575 A 933 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Janíková Adriana
Interní doktorand (546)
adriana.janikova@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Janštová Sarah
Interní doktorand (546)
sarah.janstova@vsb.cz +420 597 323 178 A 936 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ješíková Dana
Sekretářka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
dana.jesikova@vsb.cz +420 597 323 560
+420 597 321 242
A 853 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

Mgr. Kašpárková Alena, Ph.D.
Pracovník vědy a výzkumu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
Senior researcher (9370)
alena.kasparkova@vsb.cz +420 597 323 575
+420 597 329 309
A 933 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

RE 208 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Klimantová Vendula
Interní doktorand (546)
Výzkumný pracovník - doktorand (9370)
vendula.klimantova@vsb.cz +420 597 329 391 RB 205 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Klus Lukáš
Interní doktorand (546)
lukas.klus@vsb.cz +420 597 325 264 JB 238 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Kodymová Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
VaV pracovník (9350)
jana.kodymova@vsb.cz +420 597 325 756
+420 597 325 593
D 016 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

D 400C , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Kohut Ondřej
Interní doktorand (546)
ondrej.kohut@vsb.cz +420 597 325 264 JB 238 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Kološ Pavel
Interní doktorand (546)
pavel.kolos.st@vsb.cz +420 597 325 264 JB 238 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Koňař Michal
Interní doktorand (546)
michal.konar.st@vsb.cz +420 597 325 202 JD 257 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Kotalová Iva
Interní doktorand (546)
iva.kotalova@vsb.cz +420 597 325 202 JD 257 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Kucbel Marek, Ph.D.
Interní doktorand (546)
Výzkumný pracovník (9370)
marek.kucbel@vsb.cz +420 597 324 290
+420 597 325 448
E 228 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

JB 443 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Dr. Ing. Kučerová Radmila
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
radmila.kucerova@vsb.cz +420 597 323 339 JA 123 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Kupka Jiří, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
jiri.kupka@vsb.cz +420 597 324 168
+420 597 321 403
A 854 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

KP 306 , Krásnopolská 86/10
708 00 Ostrava-Pustkovec
prof. Dr. Ing. Kyncl Miroslav
Předseda oborové rady doktorského studia oboru 2102V009 Úpravnictví, Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
miroslav.kyncl@vsb.cz +420 597 323 556 A 856 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
RNDr. Labodová Alena, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Zaměstnanec (546)
alena.labodova@vsb.cz +420 597 325 540 D 016 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Láhner Pavel
Interní doktorand (546)
pavel.lahner@vsb.cz +420 597 325 202 JD 257 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
prof. Ing. Lapčík Vladimír, CSc.
Zástupce vedoucího (546)
Vedoucí WP 5 CEEMIR (511)
Garant doktorského studia oboru 3904V012 Ochrana životního prostředí v průmyslu (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
vladimir.lapcik@vsb.cz +420 597 325 289 A 655 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Längauer David
Interní doktorand (546)
david.langauer@vsb.cz +420 597 323 178 A 936 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Lyčková Barbora, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
barbora.lyckova@vsb.cz +420 597 324 044 A 937 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Malíková Petra, Ph.D.
Kmenový zaměstnanec (546)
Laborantka (546)
petra.malikova@vsb.cz +420 597 324 169 JA 417 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Mec Jan
Interní doktorand (546)
jan.mec@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Mgr. Melčáková Iva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
iva.melcakova@vsb.cz +420 597 323 515 A 852 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Mokrošová Andrea
Interní doktorand (546)
andrea.mokrosova@vsb.cz +420 597 325 202 JD 257 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Nováčková Martina
Laborantka (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
martina.novackova@vsb.cz +420 597 321 242
+420 597 329 367
A 853 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

RD 105 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
RNDr. Nováková Jana, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
jana.novakova@vsb.cz +420 597 323 515 A 852 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Oros Luka Marcello
Interní doktorand (546)
lukas.oros@vsb.cz +420 597 329 381 RD 202 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Ovesná Gabriela
Interní doktorand (546)
gabriela.ovesna@vsb.cz +420 597 323 379 JC 136 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Palkovská Barbora
Interní doktorand (546)
barbora.palkovska@vsb.cz +420 597 329 380 RD 201 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Pavlíková Marie
Interní doktorand (546)
marie.pavlikova@vsb.cz +420 597 329 381 RD 202 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Mgr. Pertile Eva, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
eva.pertile@vsb.cz +420 597 325 188
+420 597 323 579
HA 401 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

JA 218 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Plohák Petr
Interní doktorand (546)
petr.plohak.st@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Rajdus Tomáš
Interní doktorand (546)
tomas.rajdus.st@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Slavíková Lucie
Interní doktorand (546)
lucie.slavikova@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Stalmachová Barbara, CSc.
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
barbara.stalmachova@vsb.cz +420 597 323 544 JA 407 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Stanečková Petra
Interní doktorand (546)
petra.staneckova.st@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. arch. Student Aleš, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
ales.student@vsb.cz +420 597 325 140 K 303 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Svoboda Jakub
Interní doktorand (546)
jakub.svoboda@vsb.cz +420 597 325 264 JB 238 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Švehláková Hana
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
hana.svehlakova@vsb.cz +420 597 323 887
+420 597 325 591
A 852 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba

D 400B , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Tkáčová Petra
Interní doktorand (546)
petra.tkacova.st@vsb.cz +420 597 329 391 RB 205 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Turčová Barbora
Interní doktorand (546)
barbora.turcova.st@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Urbancová Lenka, Ph.D.
Akademický pracovník (546)
lenka.urbancova@vsb.cz +420 597 325 520 A 820 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Ing. Václavík Vojtěch, Ph.D.
Tajemník pro vědu a výzkum (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
vojtech.vaclavik@vsb.cz +420 597 323 377 A 817 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Valová Barbora
Interní doktorand (546)
barbora.valova@vsb.cz +420 597 325 188 HA 401 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
doc. Mgr. Vojtková Hana, Ph.D.
Garant oboru Environmentální biotechnologie, Garant oboru Minerální biotechnologie (546)
Tajemník pro studijní záležitosti (546)
Akademický pracovník (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
hana.vojtkova@vsb.cz +420 597 323 541 A 815 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Vrlíková Věra
Interní doktorand (546)
vera.vrlikova@vsb.cz +420 597 323 178 A 936 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Zaoralová Zuzana
Interní doktorand (546)
zuzana.zaoralova.st@vsb.cz +420 597 323 106 JB 344 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Ing. Závada Jaroslav, Ph.D.
Akademický pracovník, Správa VT (546)
Kmenový zaměstnanec (546)
jaroslav.zavada@vsb.cz +420 597 323 518 A 937 , 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Místnost Telefon Adresa
Dílna (546) +420 597 324 565 JB 167, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Jídelna (546) +420 597 326 175 A 32, Studentská 1770/1 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Jídelna (546) +420 597 323 815 A 32, Studentská 1770/1 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř mikrobiologie (546) +420 597 325 485 JA 122, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková (546) +420 597 323 579 JA 218, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková (546) +420 597 324 167 JA 419, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková (546) +420 597 325 542 JB 160, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř výuková (546) +420 597 321 241 JC 134, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Laboratoř zpracování nerostných surovin (546) +420 597 323 569 JA 221, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Pracovna výuková (546) +420 597 325 585 JB 345, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Seminární místnost (546) +420 597 323 155 F 107, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba
Učebna (546) +420 597 323 106 JB 344, 17. listopadu 2172/15 (mapa) (mapa)
708 00 Ostrava-Poruba