Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vybrané geologické a ekonomické otázky hornoslezské pánve
Kód
SP2020/170
Předmět výzkumu
Výzkum bude zaměřen na některé otázky geologické stavby hornoslezské pánve jako ekonomicky nejvýznamnější černouhelné pánve Evropy, zejména otázky cyklické stavby sedimentů ostravského souvrství a jejich uhlonosnosti. Dále bude řešen výskyt skupiny faunistických horizontů Enny a Barbory na posterozní hranici hrušovských a jakloveckých (porubských) vrstev, konkrétně vymezení jejich identifikačních vodítek a zásad k jejich korelaci. Další oblast výzkumu se bude týkat výskytu koksovatelného uhlí v české části hornoslezské pánve, jejich vztah k energetickému uhlí a dopady výskytu obou druhů černých uhlí na ekonomiku uhelných dolů.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam