Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Organické facie a jejich transformace v čase
Kód
SP2020/105
Předmět výzkumu
Organické facie představují rozptýlenou organickou hmotu v sedimentech bohatých na organický uhlík. Poskytují řadu informací stratigrafických a paleoenvironmentálních. Vlivem diageneze a tlaku dochází postupné transformaci organické hmoty za vzniku uhlovodíků, kdy se stávají zdrojovými horninami, anebo přímo zdrojem ložisek typu „shale gas“. Velmi významný vliv na transformaci organické hmoty mohou rovněž mít tektonické procesy anebo vulkanismus. Sedimenty tohoto typu jsou bohatě zastoupeny v Západních Karpatech, kde lze studovat jak tektonické ovlivnění, tak rovněž vliv vulkanismu a s ním spojený vznik fosilních hydrátů metanu. Projekt je věnován základnímu výzkumu výskytu a důvodů změn v ukládání pohřbeného C v oceánech ve vztahu ke klimatickým výkyvům a geotektonickým procesům. Otázka vzniku sedimentů bohatých na organickou hmotu (černé břidlice tvořící oceánské anoxické eventy - OAE), geneze C-izotopových událostí a jejich vztah k aktivitě výstupu metanu na dně oceánu může pomoci vysvětlit klimatické změny nejen během mesozoika, ale rovněž v současnosti. Výzkum bude rovněž zaměřen na charakter vlivu podmořského vulkanismu doprovázející sedimentaci černých břidlic. Charakter a rozsah vulkanické činnosti bude ověřen geofyzikálními metodami.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam