Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vybrané aspekty ložisek neenergetických nerostů
Kód
SP2020/79
Předmět výzkumu
Surovinový potenciál ČR zahrnuje široké spektrum nerostů. Mezi ekonomicky nejvýznamnější patří například bentonit a živce. Rostoucí důležitost mají i kritické, resp. superkritické suroviny z hlediska jejich využití pro moderní technologie. Oxidy manganu zase představují nejdůležitější zdroj manganu jak v oceánském dnu, tak na souši. Nástroje nové Surovinové politiky ČR (2017) zahrnují, mimo jiné, posuzování možností využitelnosti ložisek včetně výzkumu nových dobývacích metod, či rozšiřování znalostí o nerostně surovinovém potenciálu a následnou ochranu ložisek. V tomto projektu budou řešeny vybrané mineralogické, geologické, technické, ekonomické a legislativní aspekty neenergetických nerostů a jejich ložisek.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam