Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza inženýrskogeologického prostředí u vybraných kanalizačních staveb a skládek vápenatého odpadu.
Kód
SP2020/49
Předmět výzkumu
Řešení projektu bude spočívat v paralelní práci na obou jeho částech. Předmětem výzkumu v rámci první části projektu bude srovnávací analýza inženýrskogeologických poměrů u vybraných kanalizačních staveb v Moravskoslezském kraji. Motivací projektu je skutečnost, že potřeba inženýrskogeologického hodnocení liniových kanalizačních staveb je úplně jiná, než je tomu u řady jiných inženýrských objektů. Není potřeba řešit únosnost a sedání, ale naopak je potřeba řešit řadu jiných parametrů, jakými jsou změna hydrogeologických poměrů, veliká variabilita základových půd a fyzikálně-mechanické vlastností ve vztahu k třídám těžitelnosti, které jsou potřebné k výkopům u těchto staveb. Předmětem výzkumu v rámci druhé části projektu bude analýza inženýrskogeologického prostředí vápenatého odpadu pro inženýrskogeologické účely v souvislosti s zakládáním různých staveb v Krakově. Specifický a vědecky zajímavý inženýrskogeologický rajón vápenatých odpadů je inženýrskogeologickým prostředím, ve kterém hrozí vysoké riziko nerovnoměrného sedání a ztráty únosnosti. Zároveň se nachází v centru Krakowa a je poměrně plošně rozsáhlý. Deformační a přetvárné charakteristiky tohoto antropogenního geologického tělesa, které dosahuje mocnosti až 16 m, jsou odlišné od chování jiných typů základových půd, a tudíž jejich studium je vědecky zajímavou problematikou v inženýrské geologii. Historické působení v SGS za poslední 4 roky: Zaměstnanci: Marian Marschalko SP2019/131 Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku, 593 000 Kč SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru, 1 500 000 Kč, 3 Jimp, 1 Jsc SP2017/22 Řešení vybraných geologických otázek v České republice - II. část, 1 015 251 Kč, 3 Jimp, 1 Jsc SP2016/12 Řešení vybraných geologických otázek v České republice, 710 549 Kč, 3 Jsc Dominik Niemiec SP2019/131 Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku, 593 000 Kč SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru, 1 500 000 Kč, 1 Jimp, 1 Jsc SP2016/12 Řešení vybraných geologických otázek v České republice, 710 549 Kč, 3 Jsc Studenti: Jan Kubáč SP2019/131 Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku, 593 000 Kč SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru, 1 500 000 Kč, 1 Jimp, 1 Jsc Barbora Kučerová SP2019/131 Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku, 593 000 Kč Barbara Matuszková SP2019/131 Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku, 593 000 Kč Jiří Nečas SP2019/131 Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku, 593 000 Kč Shuran Yang SP2019/131 Analýza výzkumu aplikované geologie na lokalitách v České republice a Polsku, 593 000 Kč SP2018/33 Řešení vybraných geologických otázek středoevropského prostoru, 1 500 000 Kč, 2 Jimp
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam