Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Předmět "Těžba uhlovodíků" - rozšíření stávajících výukových prostředků o moderní didaktické nástroje
Kód
RPP2019/43
Předmět výzkumu
Předmět „Těžba uhlovodíků“ je povinně volitelný předmět vyučovaný v prvním ročníku zimního semestru navazujícího magisterského studia studijního programu Geologické inženýrství. Současně je tento předmět často preferován studenty ERASMU a obdobu tohoto předmětu si volí rovněž studenti jiných studijních programů na HGF jako je např. Těžba nerostných surovin. V současné době je nejběžnějším výukovým prostředkem power pointová prezentace doplněná o využívání videí zejména z youtube. Protože se však jedná o velmi praktický předmět, jehož obsah se dynamicky vyvíjí, je potřebné rozšířit stávající výuku o moderní didaktické nástroje. Jedná se zejména o dynamický model ložiska uhlovodíků včetně těžebních a přepravních zařízení, model vrtné soupravy a rovněž o názorný poster vztažený k těžbě uhlovodíků v České republice. Nedílnou součástí projektu je i rozšíření stávající knihovny odborných knih zaměřených na problematiku těžby (zejména z produkce Society of Petroleum Engineers), které budou u vyučujících k dispozici. Rovněž jsou plánovány každoroční dvoudenní exkurze posluchačů zaměřené na vrtbu, těžbu uhlovodíků a podzemní uskladňování zemního plynu na vybrané lokality v okolí Hodonína.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam