Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Podpora Trvalé využitelnosti obnovitelných zdrojů a efektivního využívání energií ve venkovských regionech
Kód
CE933
Předmět výzkumu
Cíl projektu: Podpora efektivního využívání energie, zpracování energetických akčních plánů založených na již existujících plánech spotřeby. Zpracování a podpora řešení trvale udržitelné spotřeby energie ve venkovských územích. VŠB Ostrava bude v projektu pracovat jako odborný partner a bude zodpovědná za vedení pracovního celku- workpackage - WP3 a v rámci projektu zpracuje: • strategie pro využívání obnovitelných zdrojů a jejich měřitelných indikátorů v MS regionu • SWOT analýzu • ekonomické dopady využívání obnovitelných zdrojů, handbook , kde budou uvedeny praktické a ekonomické přínosy a výhody využívání obnovitelných zdrojů ve venkovských územích + kalkulátor (on-line, jako IT nástroj pro využití spotřebiteli) • kompilaci příkladů good practices na území partnerů projektu a doporučení a možnosti jejich využívání • bude monitorovat a vyhodnotí pilotní projekty partnerů projektu, na jejich základě zpracuje doporučení pro další využívání získaných zkušeností • zpracuje rešerši využívání obnovitelných zdrojů na základě dostupných vědeckých podkladů • pro opatření vybraná partnery projektu zpracuje strategii implementace a systém hodnocení a jeho indikátory
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Evropská unie
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Program EU
Řešitel
Zpět na seznam