Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Nové technologie kompostování a monitorování stability kompostu
Kód
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004646
Předmět výzkumu
Hlavním cílem projektu je získávání nových poznatků z oblasti kompostování a výroby kompostu se změnou surovinové základny (přídavek živočišných zbytků/ gastroodpadů/kalů z ČOV) a substrátů ovlivňujících vyluhování rozpuštěného organického uhlíku (mastné kyseliny) a amonných iontů. Vytvoření nových procesních postupů pro efektivnější proces kompostování a identifikaci stupně zralosti kompostu. Úprava technologického postupy s cílem minimalizace plynných emisí i výluhů. Optimalizace procesu kompostování při dodržení environmentálních limitů pro produkci stabilizovaného výstupu (výrobku) - vývoj analytické metody pro určení zralosti kompostu.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Ostatní projekty MPO
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam