Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Multimediální učební texty "Všeobecná geologie - praktická a terénní cvičení"
Kód
FRVS2015/83
Předmět výzkumu
Multimediální učební texty "Všeobecná geologie - praktická a terénní cvičení" budou umístěny na internetových stránkách geologie.vsb.cz, budou volně přístupné a podají srozumitelnou formou problematiku a řešení modelových situací v oboru Všeobecná geologie. Výukový materiál bude rozdělen na 2 části: praktickou a terénní. Praktická cvičení. V této části výukového materiálu budou stručně vysvětleny postupy řešení základních geologických úloh od vykreslování strukturních značek až po konstrukci jednoduchých geologických řezů. Náplň bude rozdělena do 14 kapitol (v souladu se 14. výukovými týdny v rámci jednoho semestru). Každá kapitola bude studenty informovat o konkrétní geologické problematice a způsobu řešení formou krokově zpracovaného postupu doplněného řadou grafických schémat a modelů. Bude také doplněna tzv. přílohami určenými k samostatnému procvičování řešení dané geologické situace, které budou přiloženy ve formátu pdf. Terénní cvičení. V této části výukového materiálu budou podrobně zpracovány vybrané geologické lokality různého původu (sedimentárního, magmatického, metamorfního), geologického stáří a zaměření (tektonické dislokace, sedimentární textury, apod.), na kterých si studenti prakticky vyzkouší postupy dokumentace různých lokalit. Obsah bude rozdělen do 10 kapitol. Každá kapitola bude zahrnovat komplexní geologické informace o 1 lokalitě. Bude doplněna řadou fotografií a modelů znázorňující geologické struktury, textury, dislokace, apod., kterých si má student povšimnou v rámci terénního cvičení. Kapitola bude rovněž doplněna přílohami ve formátu pdf, které budou sloužit studentům k samostatné práci v terénu.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam