Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Optimalizace vlastností kompostu přídavkem biouhlu
Kód
SP2016/31
Předmět výzkumu
Výzkum sorpce a desorpce živin na biouhol připravený za různých technologických podmínek pyrolýzy (vliv změny teploty na porozitu a měrný povrch a na vazbu organických sloučenin na povrchu biuhlu, sledování ekotoxicity na chvostoskoku). Příprava laboratorních kompostu v zařízení Naturemill - optimalizace skladby vstupních surovin ze separovaného komunálního odpadu). Studium vlivu přídavku biouhlu na proces uvolňování živin.
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2016
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam