Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Sedimentární vývoj na rozhraní spodní a svrchní křídy v Západních Karpatech
Kód
SP2014/11
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je na základě dostupných sedimentologických a geochemických analýz zhodnocení příčin změn sedimentace na rozhraní spodní a svrchní křídy. Celosvětově je toto rozhraní spojeno s přechodem z anoxických sedimentačních podmínek (sedimentace černých jílovců) do podmínek oxických (sedimentace pestře zbarvených jílovců). Zvýšené koncentrace organického uhlíku jsou spojovány též s termínem C-izotopové eventy. Zvýšený obsah organického uhlíku v pelitech je důsledkem anoxických podmínek panujících při dně sedimentačních pánví. Celosvětové události se označují jako oceánické anoxické eventy (OAE). V průběhu přechodu spodní a svrchní křídy dochází ke změně spojené se sedimentací pestře zbarvených jílovců celosvětově označované jako křídové pestré vrstvy (CORB). Současné výzkumy soustřeďují svou pozornost na rozpoznání nejen příčin této změny, ale hlavně stratigrafické úrovně. Jeden z důvodu je nalezení příčin ukládání či absence rozptýlené organické hmoty, která je charakteristická pro zdrojové sedimenty uhlovodíků. Tento vývoj je rovněž sledovatelný v oblasti vnějších Západních Karpat. Cílem projektu je zhodnocení sedimentů vhodných profilů vnějších Západních Karpat na území ČR, vyhodnocení typu organických facii, mineralogie a geochemie sedimentů, vyhodnocení paleoekologických příčin sedimentace, možnost jejich celosvětové korelace. Jedním z cílů je aplikace studia izotopů C v karbonátech a organické hmotě, a vyhodnocení vhodnosti jejich studia ke stratigrafickým účelům. V rámci aplikované části vyhodnocení typu kerogenu, možnosti aplikace geochemického studia organické hmoty, stupně jeho přeměny a vztahu k možné produkci plynu typu „shale gas“. Tepelná přeměna bude sledována podle změny barvy organické hmoty (Thermal Alteration Index - TAI). Projekt navazuje na projekt řešený v roce 2013 pod číslem SP 2013/36 „Vývoj hlubokomořské sedimentace v oblasti vnějších Západních Karpat a její vliv na ukládání rozptýlené organické hmoty“
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam