Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Možnosti aplikace polymerů pro zvýšení vytěžitelnosti ropných ložisek
Kód
SP2014/10
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci řešeného projektu je posouzení vhodnosti různých typů polymerů pro aplikaci na ložisku těžké ropy Ždánice. Jednalo by se především o laboratorní výzkum prováděný na horninových vzorcích (jádrech) sycených ropou ze zkoumaného ložiska. Měření by bylo realizováno v laboratořích ICT s využitím aparatury BRP 350 a FDS 350.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam