Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Technika a technologie těžby a zpracování ropy a zemního plynu
Kód
FRVS2014/111
Předmět výzkumu
Obsahem multimediálního učebního textu bude vytvoření studijního materiálu, který tematicky naváže na již řešené projekty FRVŠ č. 960/2011 Technika a technologie hlubinného vrtání a FRVŠ č. 2212/2012 Multimediální učební text Fundamentals of Onshore Drilling. Obecně lze říci, že technika a technologie těžby ložisek uhlovodíků je jedním z nejprogresivněji se rozvíjejících oborů na světě. Proto je důležité, aby posluchači zejména oboru Geologické inženýrství měli teoretické základy v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu nejen v českém jazyce, ale aby se současně dokázali orientovat v anglických odborných termínech a textech. Technická angličtina je pro tento obor absolutně nezbytná a tento projekt by výrazně pomohl ke zkvalitnění studia zejména v předmětech Těžba uhlovodíků či Těžba kapalin a plynů a technologie vrtných prací. Multimediální text by byl rozdělen do tří částí. První část by se zabývala teorií těžby ložisek uhlovodíků, účinky těžby na životní prostředí, úpravou ropy, sběrnými systémy a úpravou ropy, včetně dopravy a skladování. Druhá část by se věnovala řešení praktických úloh, které se v ropné těžební praxi běžně řeší, včetně základních výpočtů nutných k úspěšnému projektování. Třetí část by obsahovala základní výukové prezentace používané na přednáškách a několik aktuálních odborných článků pro dokreslení představy o současné těžební problematice.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam