Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza případové studie termické aktivity haldy ve vztahu k různým možnostem jejího využívání a zakládání staveb
Kód
SP2014/30
Předmět výzkumu
Výzkum bude realizován prostřednictvím analýzy termické aktivity haldy ve vztahu k různým možnostem jejího využívání a zakládání staveb. Termická aktivita limituje využívání hald jako druhotné stavební suroviny, ale má také vztah k potenciálnímu budoucímu využití tohoto prostředí v zakládání staveb apod. Poznání těchto procesů by bylo užitečné z vědeckého pohledu, protože podobných prostředí je v Ostravskokarvinském revíru celá řada a tento problém je také sledován i v jiných zemích.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam