Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Testování cementových mostků a cementových suspenzí zapažnicového prostoru sond určených pro injektáž CO2
Kód
SP2011/110
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci řešeného projektu je posouzení kvality cementových mostků a cementové suspenze používané pro výplň zapažnicového prostoru sond určených pro injektáž CO2 do kolektorských vrstev. V rámci dlouhodobých laboratorních pokusů (cca 3 měsíce) bude využito laboratorního zařízení RK 1, které je schopné namodelovat reálné teplotně tlakové podmínky, které panují v sondách a kolektorských vrstvách. Výzkum bude zaměřen jednak na testování vzorků cementů, které budou tuhnout za laboratorních podmínek (teplota, tlak) a následně testovány na vliv CO2 za teplotně tlakových podmínek, které panují v sondě určené pro injektáž CO2 a jednak na testování vzorků cementů, které budou tuhnout za extrémních podmínek, které panují v sondě v místech injektáže CO2.
Rok zahájení
2011
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam