Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum energetické využitelnosti kompostů
Kód
SP/201036
Předmět výzkumu
Kvalita kompostů vyráběných z komunálních odpadů souvisí se stupněm vytřídění vstupních surovin. V praxi se často stává, že vyrobené komposty neodpovídají legislativním požadavkům pro nakládání s bioodpady a komposty se tak stávají výrobkem, který nemá uplatnění. V takovém případě, je nutno najít alternativní řešení. Vzhledem k tomu, že pro výrobu kompostů se používají komponenty s vysokým podílem přirozené organické složky, lze předpokládat, že při zajištění nízké vlhkosti by bylo možné tyto materiály energeticky využívat. Podstatou navrhovaného projektu je zjištění úbytku organického uhlíku, oxidovatelného uhlíku a těkavých organických látek ve vztahu ke změně energetických parametrů (výhřevnost) během procesu kompostování a následně řízení skladby surovin pro tvorbu kompostu (zvýšení obsahu materiálů s vyšším podílem ligninu apod.). Postup výzkumných prací: 1. Výzkum úbytku uhlíku během kompostovacího procesu pro „čisté biologické odpady“, které jsou součástí BRKO, určení jejich základních energetických parametrů. 2. Výzkum úbytku uhlíku během kompostovacího procesu (TOC, Cox, těkavé organické látky) v závislosti na obsahu majoritních komponent biomasy (celuloza, lignin, hemicelulóza) a jejich granulometrickém složení. 3. Určení průběhu DTA/TG produktů v závislosti na přeměn organických látek během kompostovacího procesu. 4. Výzkum kriterií pro hodnocení kompostovacího procesu z hlediska posouzení jejich vyzrávání (obsah amoniakálního dusíku, DOC apod.). Nalezení optimální doby vyzrávání z hlediska minimální ztráty uhlíku a podmínek dosažení vyzrálého kompostu. 5. Testování aditiv pro dosažení optimální výhřevnosti kompostů (vyšší obsah ligninu, schopnost snižovat vlhkost).
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam