Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum vlivu elektrostatického náboje na shlukování částic PM10
Kód
SP/2010201
Předmět výzkumu
Částice PM10 představují významné zdravotní riziko pro většinu obyvatel. V současné době probíhá pouze monitorování koncentrace těchto částic ve volném ovzduší. Nejsou řešeny vlivy nejvýznamnějších technologií (spalování, metalurgické procesy) na celkové distribuci těchto částic v prostředí. Předložený projekt se zabývá problematikou aglomerace velmi jemných částic, a tím i snadnějším záchytem případně technologickým odloučením v průmyslových provozech. Základním předpokladem pro ověření možnosti působení chemických činidel jsou informace o charakteru částic (fázové složení a chemické složení): velikosti elektrostatického potenciálu, případně jeho změn v závislosti na změně granulometrického složení, pH prostředí, přídavku aditiv apod. Postup řešení projektu: 1. Příprava metodiky měření a sledování změn elektrostatického potenciálu částic s využití přístroje Malvern 2. Literární rešerše (možnosti aglomerace částic popílků, energosádrovců, úletů z metalurgického průmyslu) 3. Experimentální měření a vyhodnocení zetapotenciálu ve vztahu k chemickému složení, mineralogickému složení, charakteru vodorozpustné fáze, granulometrii a dalším fyzikálně-chemických parametrům. 4. Testování přídavku flokulačních a koagulačních činidel pro jednotlivé matrice (popílky, energosádrovce, oxidy Fe apod.) z hlediska aglomerace nebo ovlivnění elektrostatického náboje částic. 5. Vyhodnocení výsledků měření 6. Publikace výsledků 4.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam