Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrace GIS a numerických modelů pro analýzu zranitelnosti území a operativní krizové řízení ve vztahu k vybraným přírodním a antropogenním rizikům
Kód
SP/2010101
Předmět výzkumu
Integrované srážkoodtokové modelování, hydrodynamika a hydrogeologie. To vše ve vztahu k hydrometeorologickým extrémům (regionální a přívalové srážky, sucho). Příprava implementačního mechanismu pro krizové řízení a územní plánování. Vyhodnocení rizik a stanovení zranitelnosti území, to vše pro rutinní operativní provoz (migrace na FLOREON+, CTV/HZS ČR, IT4Innovations). Klasifikace sesuvů na úrovni dopadů pro vodohospodářské objekty, budovy, komunikace, železnice, produktovody aj.
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam