Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Možnosti deponace CO2 v propustných vrstvách s využitím tzv. geochemické sekvestrace
Kód
SP/201079
Předmět výzkumu
Předmětem výzkumu v rámci řešeného projektu je posouzení vhodnosti horninového matrixu (jeho mineralogického složení) z hlediska dlouhodobé deponace CO2 s využitím tzv. geochemické sekvestrace. Součástí řešeného projektu je i ověření použitelnosti matematického simulování pro realizaci geochemické sekvestraci v praxi. Dále jsou v rámci projektu hledány možnosti injektáže CO2 do kolektorských vrstev provozními sondami se současnou výstrojí (koroze materiálu).
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2010
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Workflow pro SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam