Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum surovinově-energetického potenciálu důlních vod zatopených uranových dolů
Kód
GA105/09/0808
Předmět výzkumu
V devadesátých letech minulého století byly v České republice uzavřeny desítky hlubinných uranových dolů, které byly následně přirozeným způsobem zatopeny. Po více než 10 letech od ukončení exploatace je na těchto ložiscích již ustálený hydrologický režim. Vzhledem k velkým objemům akumulovaných vod v důlních prostorách, relativně značným koncentracím rozpuštěných látek a poměrně vysoké teplotě vod představují tyto důlní vody potenciální zdroj surovin a geotermální energie. Navržený projekt přinese komplexní informace o důlních vodách uzavřených v likvidovaných uranových dolech, navrhne lokality, na kterých by bylo možné důlní vody využít jako druhotný zdroj uranu, případně i jiných minerálů a asociací stopových prvků, a to jak pro průmyslové, tak např. i pro balneologické využití či využití těchto vod jako zdroje tepelné energie. Dalším cílem bude zhodnocení stavu ohrožení hydrosféry životního prostředí případnými neřízenými přetoky stařinových vod z opuštěných uranových dolů do vyšších zvodní v horninovém prostředí, resp. skryté či zjevné přetoky do vod povrchových. V takových případech bude i návrh množných řešení poznaných problémů.
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam