Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Morfotektonická analýza digitálních modelů reliéfu aplikovaná na vybraná ložiska uhlí a rud
Kód
GA105/09/1090
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt je zaměřen na ověření vhodnosti aplikace morfotektonické analýzy digitálních modelů reliéfu pro vyhledávání a zjišťování charakteru průběhu zón křehkého porušení horninového masívu na třech geologicky odlišných lokalitách. Projekt navazuje na úspěšně ukončený grant GAČR č. 105/05/P545, při jehož řešení byl vytvořen metodický postup aplikace morfotektonické analýzy pro vyhledávání křehkých zón oslabení. Ověření existence predikovaných zón křehkého porušení horninového masívu (jejich charakteru a průběhu) proběhne srovnáním s výsledky strukturně tektonického mapování a se strukturními a důlními mapami zájmových oblastí. Vybranými zájmovými oblastmi jsou: karvinská dílčí pánev OKR; moravská ústřední prohlubeň JLR; rudní ložisko Zlaté Hory - jih. Výsledky studie pomohou řešit stabilitní poměry horninového masívu, indikovat přirozené zóny výstupu důlních plynů, tvar ochranných pilířů, atd. V rámci řešení projektu bude dále rozvíjena metodika morfotektonické analýzy a bude doplněna o nové extenze vytvořené v ArcGIS.
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam