Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Palynologické studium spodnokřídových souvrství manínské jednotky v lomu Butkov (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
Kód
GA205/00/D030
Předmět výzkumu
Podstatou navrhovaného projektu je rozšíření biostratigrafického poznání spodnokřídových převážně vápencových souvrství v lomu Butkov (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty) o obsah nevápenitých cyst dinoflagelát. Cysty dinoflagelát poskytují důležité údaje stratigrafické a společně s ostatními palynomorfami jejich společenstva odrážejí podmínky paleoekoloigcké, paleogeografické a paleoklimatologické, což přispěje k paleoenvironmentální pánevní rekonstrukci. Na území Slovenska význam palynofacií nebyl zatím doceněný. Navrhovaný výzkum začne terénními pracemi. Dokumentovány budou vhodné lomové stěny, z pelitických a slínitých sedimentů budou odebrány vzorky na obsah palynomorf. Současně bude realizován doplňkový litologický a další biostratigrafický výzkum. Výsledky získané palynologickým výzkumem budou korelovány a rovněž kontrolovány s údaji jiných mikrofosílií (kalpionel) a především makrofosílií (amonitů, aptychů a belemnitů).
Rok zahájení
2000
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam