Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza nových možností zhodnocení inženýrskogeologických poměrů pomocí geografických informačních systémů
Kód
GA 205/07/1313
Předmět výzkumu
Základním předpokladem pro územní plánování, zakládání staveb na určitém území je ucelené poznání inženýrskogeologických poměrů, které jsou rozhodujícím faktorem pro kvalitní a účelné založení potenciálních staveb. Hlavním důvodem pro navržení projektu je nedostatečné využívání inženýrskogeologických údajů pro účely územního plánování a projekční činnost kompetentními orgány. Cílem projektu je navržení nové metodiky využívání a interpretace dat o inženýrskogeologických poměrech a zhodnocení regionálně nejvýznamnějších inženýrskogeologických rajonů. Navržená metodika využívající především geografické informační systémy bude obecně popsána tak, aby byla využitelná pro jakoukoliv oblast, kterou je potřeba zhodnotit a připravit pro potřeby územního plánování, respektive pro projekční činnost zakládání staveb. Bude aplikována na konkrétní výzkumné modelové oblasti vybrané části Ostravské pánve, která je významnou městskou aglomerací České republiky s různým charakterem základových půd a výrazným ovlivněním antropogenními procesy a z hlediska metodického je územím velice náročným a složitým pro tuto činnost.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam