Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Analýza vlivu hornické činnosti na vybraný soubor modelových svahových deformací v Ostravsko-karvinském revíru
Kód
GA 105/07/1308
Předmět výzkumu
Jedním z projevů hornické činnosti je její potenciální vliv na iniciaci a reaktivaci svahových pohybů. Problematice dosud nebyla věnována náležitá pozornost. Hlavním cílem navrhovaného grantového projektu je analýza možného vlivu současné i bývalé hornické činnosti na vybraný soubor modelových svahových deformací v Ostravsko-karvinském revíru a popis metodiky jejich sledování s aplikací v podobných poměrech a s obdobným ovlivněním. Během realizace projektu se inženýrskogeologickými metodami definují plošná a prostorová omezení svahových deformací, aktivita pohybu, hydrogeologické poměry, geologická stavba, fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin aj. Po této fázi zhodnocení bude na modelových lokalitách provedena analýza vlivů hornické činnosti ve vztahu k těžbě, poklesům a ostatním vlivům hornické činnosti na povrch terénu. Grant by se měl stát příspěvkem k objektivnějšímu poznání problematiky zajímavé pro odbornou veřejnost, ale také pro statní správu, která často řeší problémy spojené s využíváním a osídlením takto ovlivněných oblastí. Vzhledem k současnému trendu a nedostatku míst vhodných např. k zástavbě či jiným účelům je potřeba tyto procesy sledovat, rozumět jim a poznatky aplikovat při využívání hornické krajiny.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam