Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Integrovaná stratigrafie a geochemie hraničního intervalu jura/křída tethydní a boreální oblasti
Kód
GA205/07/1365
Předmět výzkumu
Současné provizorní boreální a mediteránní J/K hranice jsou heterochronní. Veškeré pokusy o korelaci hraničních J/K souvrství mezi boreální a tethydní oblastí biostratigrafickými metodami selhaly, protože bioty obou těchto paleogeografických celků jsou zcela odlišné. Podstatou projektu je provést přesnou a detailní korelaci hraničního intervalu jura/křída vybraných profilů v tethydní a boreální oblasti na základě detailního magnetostratigrafického a geochemického zpracování (včetně izotopové geochemie a neutronové aktivační analýzy). Na vybraných klíčových lokalitách (Bosso Itálie; Brodno Slovensko; Puerto Esca o Španělsko; poloostrov Nordvik Rusko) již byla úspěšně aplikována magnetostratigrafie s vysokou rozlišovací schopností a provedena detailní biozonace. Cílem projektu je dokončit a zpřesnit korelaci zmíněných lokalit prostřednictvím magnetostratigrafie (určení jednotlivých subzón) a provést na tomto základě propojení bio- a eventostratigrafie, sekvenční statigrafie a geochemických změn a současně vyhledat vhodné izochronní eventy pro návrh globální J/K hranice.
Rok zahájení
2007
Rok ukončení
2009
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam