Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Metodické inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v Ostravsko-karvinském revíru
Kód
GA105/09/1631
Předmět výzkumu
Podstatou navrhovaného projektu je metodická inovace geofaktorové analýzy inženýrskogeologických poměrů v hornických oblastech s hlubinnou těžbou aplikovaná v Ostravsko-karvinském revíru a realizovaná prostřednictvím nově navržené metodiky umožňující analýzu inženýrskogeologických poměrů se specifikací na hornické území a využívající nových možností geografických informačních systémů. Potřeba řešení dané problematiky je vysoce aktuální, protože neexistuje systematická koncepce řešení problémů souvisejících s inženýrskogeologickými poměry v hornické krajině. Akumulace problémů související se zvýšenou kumulací ovlivňujících geofaktorů je zde patrná a metodický nástroj, který pomůže problematiku řešit by kompetentní instituce a odborná veřejnost uvítaly. Výzkum bude realizován na vybraném souboru čtyř modelových výzkumných oblastí ve vybrané části Ostravsko-karvinského revíru s různým charakterem základových půd, výrazným ovlivněním antropogenními a jinými geodynamickými procesy a geofaktory, s možností budoucí aplikace do oblastí ovlivněných hornickou činností kdekoliv v České republice nebo i jinde ve světě.
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam