Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Mikrofosílie ze spodnokřídových pelitů štramberské oblasti (vnější Západní Karpaty): biostratigrafie, paleoekologie
Kód
GA205/01/1582
Předmět výzkumu
Detailní studium sporomorf, foraminifer, dinoflagelát a vápnitého nanoplanktonu z hlediska biostratigrafického a paleoekologického, získaných ze spodnokřídových tmavých pelitů slezské jednotky (vnější Západní Karpaty), bude hlavním cílem navrhovaného projektu. Spodnokřídové horniny spojené se štramberským vápencem (tithon-berrias) jsou zachovány na povrchu nebo tvoří výplně skalních rozsedlin, jejichž stáří může být odlišné. Výsledky, získané z palynologických výzkumů budou srovnávány a zároveň kontrolovány údaji, získanými z ostatních skupin mikrofosílií. Změny ve společenstvech, bioeventy, budou využity pro rekonstrukci paleoprostředí a paleoceanografii. Součástí projektu bude studium organických facií (palynofacií). Pro paleogeografickou rekonstrukci severní části Tethydy bude mít význam výskyt mikrofosilních prvků boreální a tethydní provincie. Zachování spodnokřídových sedimentů slezské jednotky představuje výjimečnou možnost studovat uloženiny, které nejsou zachovány v českém masivu.
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam