Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Monitoring vlivu starých dotěžovaných ložisek ropy na životní prostředí
Kód
GA105/00/0685
Předmět výzkumu
Cílem navrhovaného projektu je navržení způsobů likvidace starých těžebních sond a stanovení zákonitosti pohybu ropných látek a vod znečištěných těmito produkty v okolí těžebních sond na vybraných ložiscích ropy a navržení a ověření nejúčinnějších způsobů dekontaminace postižených oblastí. Pro řešení bude využito kombinace tří metod výzkumu:klasická metoda - odvrtání průzkumných sond pro odběr vzorků geofyzikální metody - zejména pak metody geoelektrické a atmogeochemické metody vycházející z odběru půdního vzduchu
Rok zahájení
2000
Rok ukončení
2002
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam