Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Metodika hodnocení srážkoodtokových poměrů v urbanizovaných a průmyslových oblastech pro zpřesnění predikce v rámci protipovodňové ochrany
Kód
GA205/03/Z051
Předmět výzkumu
Městskou a průmyslovou zástavbou a rozsáhlou úpravou ploch v těchto areálech došlo k velmi výrazné změně srážkově-infiltračních a odtokových přírodních poměrů. V období, zejména přívalových dešťů, přestává infiltrace plnit funkci protizáplavového buferu (snížená rychlost a kapacita infiltrace do pásma aerace a následně do pásma saturace). V řešeném grantu bude zpracována a na příkladě vybraného území města Ostravy dokumentována jednotná metodika hodnocení rizikovosti jednotlivých městských a průmyslovýc regionů z hlediska snížené retenční schopnosti při srážkách. Metodika bude založena na využití metod matematického modelování proudění podzemních vod a analýz prováděných prostředky geografických informačních systémů. Základem bude stanovení podílu infiltrace v závislosti na intenzitě a časovém průběhu srážek. Hodnoty a rozložení infiltrace budou měřeny a verifikovány na matematickém hydraulickém modelu údolní nivy Odry.
Rok zahájení
2003
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam