Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Ověření možnosti provádění environmentálního auditu v podmínkách organizací podléhajících hornímu zákonu
Kód
GA105/01/0207
Předmět výzkumu
Navrhovaný projekt by měl řešit vypracování, ověření a zavedení metodiky environmentálního auditu v organizacích podléhajících hornímu zákonu. Zavedení environmentálního auditu umožní přesně specifikovat dopad hornické činnosti na životní prostředí, a tím podstatně ovlivní možnost rozvoje těžební činnosti, zajistí minimální dopad těžby a úpravy na životní prostředí a pomůže objektivně informovat veřejnost o environmentálních problémech tohoto průmyslového odvětví. Návrh metodiky by měl vycházet ze směrnice EU č. 1836/93 o environmentálním auditu. V první části řešení navrhovaného projektu bude ověřována a zaváděna metodika v rámci OKD, a.s. - Důl Lazy - odštěpný závod. Součástí zavádění metodiky je identifikace všech environmentálních problémů při dobývacích a úpravnických technologiích. Audit zahrnuje ověření a hodnocení používaných procesních technologií podniku vzhledem k použití moderních technologických postupů na určitém pracovišti, které co nejvíce chrání životní prostředí.
Rok zahájení
2001
Rok ukončení
2003
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam