Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti těchto zdrojů po roce 2000
Kód
GA105/96/1348
Předmět výzkumu
V současné době existuje obrovské množství údajů z uhlených ložisek získaných z průzkumných a těžebních prací. Stav archivace těchto údajů je velice různorodý a spíše chaotický. Většina údajů je uložena v tradiční, ale nejednotné psané a kreslené formě n a papíře. To prakticky znemožňuje jejich moderní využití. V návaznosti na dosud provedené práce v této oblasti navrhujeme vyvinout komplexní systém umožňující vyhodnocování údajů uhelných zdrojů. K tomu bude třeba vytvořit strukturu databáze uhelných zdr ojů, vytvořit systém sběru, zpracování, přehodnocování a ukládání ložiskových a hornických údajů, vytvořit programové vybavení pro sestavování účelových výstupů textových a grafických a ověřit systém na konkrétních vybraných ložiskách uhlí. Systém nepřed stavuje vytvoření běžné databáze s komerčním využitím. Bude uplatněn téměř výlučně u uhlených zdrojů, jejichž průmyslové využití se předpokládá až za několik desítek let.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1998
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam