Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Spodnokřídoví hlavonožci Severních Vápencových Alp a jejich korelace s asociacemi Západních Karpat
Kód
GA205/96/0753
Předmět výzkumu
Systematické zpracování a zhodnocení nových terénních nálezů spodnokřídových hlavonožců ze Severních Vápencových Alp (z rakouského úseku Východních Alp) a z části též nezpracovaných starších sběrů, deponovaných ve sbírkách Geologische Bundesanstalt ve Ví dni. Materiál je vázán na aptychové, rossfeldské a schrambašské souvrství, především na stratigrafické stupně valangin, hauteriv a barrem. Hlavním cílem navrhovaného projektu je přesné datování fosoliferních uloženin a geologických událostí podle nově př ijaté mezinárodní amonitové škály, dále srovnání hlavonožcových faun, litologických vývojů a eventů ve vhodných tektonofaciálních jednotkách alpské oblasti a zejména jejich vzájemná korelace s obdobnými vrstevními sledy ve Vnějších a Centrálních Západníc h Karpatech a s klasickými oblastmi mediteranní bioprovincie. Projekt je součástí záměrů a úkolů mezinárodního projektu IGCP č. 362.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1998
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam