Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Studium strrukturně-tektonických a paleonapěťových poměrů karvinské dílčí pánve OKR ve vztahu k predikci důlních otřesů
Kód
GA105/96/1158
Předmět výzkumu
Karvinská dílčí pánev OKR je nejen dnes, ale bude i v budoucnu zdrojem kvalitního koksovatelného uhlí. Jedním z vážných problémů spojených s jeho těžbou je však nebezpečí důlních otřesů (AGJ). Společně se spolupracovníky z DPB Paskov, a.s. předkládáme p rojekt, jehož cílem je studium primárních strukturně-tektonických poměrů a paleonapěťová analýza. Hlavním cílem je vymezit v rámci dobývacích polí oblasti v různém stupni potenciálně (z hlediska přírodních strukturně-geologických podmínek) náchylné k důl ním otřesům. Metoda analogie, jakožto hlavní pracovní metoda, předpokládá především vyhodnocení dosavadních AGJ a zobecnění těchto poznatků pro zařazení plánovaných důlních porubů a polí z hlediska prvotní náchylnosti k důlním otřesům. Při řešení budou d opracovány některé dosud částečně ověřené metody využití výpočetní techniky (např. metoda koeficientu plošné extenze), především počítačové grafiky (CAD systémy) do takové formy, aby byla pokud možno přímo využitelná jednotlivými důlními podniky OKD, a.s.
Rok zahájení
1996
Rok ukončení
1997
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam