Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Možnosti získání titanu z nadložních jílů Severočeské hnědouhelné pánve
Kód
GA105/93/2039
Předmět výzkumu
Možnosti získávání titanu z nadložních jílů - výzkum. Studium vazby a charakteru Ti-mineralizace. Ověření použitelnosti úpravnických metod flotace (klasické a kolonové). Využití elektrochemických metod - elektroforéza pro separace Ti-fáze. Zeolitizace jí lů. Metody chemické extrakce, bakteriální loužení aplikací silikátových baktérií. Využití selektivní flokulace a floktokulace pro tyto jemnozrnné materiály.
Rok zahájení
1993
Rok ukončení
1995
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam