Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Svrchnokřídové oceánské pestré vrstvy české části vnějších Západních Karpat; biostratigrafie, sedimentologie, geochemie
Kód
GA205/05/0917
Předmět výzkumu
Moravská část vnějšího flyše Karpat nabízí příležitost studovat křídové oceanické červené vrstvy (CORB) uložené za různých paleoenvironmentálních podmínek. Souvislý profil Bystrá ve slezské jednotce byl vybrán jako opěrný profil. Detailníbiostratigrafick ý výzkum profilu pomocí foraminifer, dinoflagelátů a nanofosilií spolu s vybranými metodami sedimentologie, petrologie, mineralogie a geochemie umožní konstrukci lokálního stratigrafického standardu. Standard bude sloužit ke kalibracivůdčích fosílií a ke korelaci s vybranými profily CORB račanské a bělokarpatské jednotky, jakož i interregionálním korelacím. Využití lokálního standardu metodami grafické korelace by mělo poskytnout přesné datování významných eventů v jednotlivýchdílčích pánvích. Součástí tohoto záměru je datování nástupu CORB v různých jednotkách. Korelace CORB v jednotlivých dílčích pánvích a získaná paleoenvironmentální data pomohou vytvořit paleooceanografický model CORB vnějších Karpat.
Rok zahájení
2005
Rok ukončení
2007
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam