Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Predikce výstupních cest termálních vod na základě strukturně - tektonické a geofyzikální analýzy ve vztahu k těžbě v sokolovské pánvi
Kód
GA105/04/0521
Předmět výzkumu
V oblasti sokolovské pánve se střetávají dlouhodobě zájmy těžební a zájmy ochrany lázeňského místa Karlovy Vary. Technologie a způsob vedení těžby uhlí jsou silně limitovány existencí zdrojů karlovarských terem, které jsou svým společenským významemprior itní. Vzhledem k tomu, že geohydrodynamické systémy těchto zdrojů jsou součástí jedné geologické struktury oháreckého riftu je možnost negativního ovlivnění přírodních barier hornickou činností významná. Ukazují to i současné problémy s neřízenýmotevření m některých výstupních cest, které je nutno řešit jako havarijní nebo varovné stavy. Jedním z nejpodstatnějších problémů je pro ochranu karlovarských terem poznání a co nejpřesnější lokalizace výstupních cest - hydrogeologicky aktivních zlomů apuklinovýc h zón. Tento problém není řešitelný bez komplexní strukturně-tektonické analýzy vycházející ze souběžné interpretace geofyzikálních metod. Rovněž se nelze obejít bez reinterpretace důlně-geologické a hydrogeologické dokumentace.
Rok zahájení
2004
Rok ukončení
2006
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Standardní projekty
Řešitel
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)
Zpět na seznam